การยกเลิก/คืนสินค้า - Furyouliving Online Store - แหล่งรวมเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ครบวงจร

การยกเลิก/คืนสินค้า

Return and Refund Policy
นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า สำหรับการสั่งซื้อผ่านช้อปออนไลน์

Last updated: November 1, 2022

คำจำกัดความสำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินนี้

 • บริษัท (เรียกว่า “บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ในข้อตกลงนี้) หมายถึง บริษัท เลเว่น เดคคอร์ จำกัด, 45/6 หมู่ที่ 4 ถนนเลียบคลองราษฎร์พัฒนา 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
 • สินค้า หมายถึง สินค้าที่เราเสนอขายบนเว็บไซต์
 • คำสั่งซื้อ หมายถึง คำสั่งซื้อของคุณในการซื้อสินค้าจากเรา
 • เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ Furyouliving , https://furyouliving.com
 • คุณ หมายถึง บุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นในนามของบุคคลดังกล่าวที่เข้าถึงหรือใช้บริการ ตามที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ FURYOULIVING ONLINE.

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้าสำหรับการสั่งซื้อผ่านช้อปออนไลน์ พิจารณาจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนและคืนสินค้า กรณีดังนี้
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายละเอียดสินค้าที่ระบุในเว็บไซต์
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ

 

3. สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

 • กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ สั่งผลิต
 • กลุ่มสินค้า Clearance
 • สินค้าตัวโชว์
 • สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน เช่น หลอดไฟ, ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่

 

4. บริษัทฯ ขอเก็บค่าเสื่อมสภาพสินค้า หากสินค้าได้รับการประกอบติดตั้งแล้ว เป็นจำนวน 50% ของราคาสินค้า (ก่อนหักส่วนลด) กรณีขอคืนสินค้า

 

5. บริษัทฯ ขอเก็บค่าดำเนินการเข้ารับสินค้าคืนเป็นเงิน 1,000 บาท/ครั้ง สำหรับสินค้าประเภท Furniture ที่ได้รับการประกอบติดตั้ง (กรณีคืนผ่านทางขนส่งของบริษัทฯ)

 

6. การคืนสินค้า ประเภท HDI (สินค้าตกแต่งขนาดเล็ก) ด้วยความประสงค์ของลูกค้า (เช่น เปลี่ยนใจ เป็นต้น) ลูกค้าจะต้องนำส่งสินค้าคืนให้กับทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง ผ่านขนส่งเอกชน และ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าด้วยตนเอง

 • การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าคืน บริษัทฯ ในสภาพเดิมที่ลูกค้าได้รับ
 • ลูกค้าควรถ่ายรูป/วิดีโอ ของสินค้าก่อนหรือระหว่างการแพ็คสินค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันสภาพสินค้า
 • หากลูกค้าต้องการให้บริษัทฯ เข้ารับสินค้า มีการเก็บค่าบริการ 1,000 บาท/ครั้ง

 

7. กรณีสินค้าบกพร่องที่เกิดจากการผลิต ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่หรือทดแทนด้วยสินค้ารุ่นเทียบเท่า

 

8. กรณีสินค้าเกิดความเสียหายจากการใช้งานของลูกค้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าให้

 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกคืนเงินสำหรับการสั่งซื้อที่ชำระผ่านบัตรเครดิตแบบแบ่งจ่าย (ผ่อนชำระ)

วิธีการเปลี่ยนสินค้า สำหรับการสั่งซื้อผ่านช้อปออนไลน์

1. ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า

 • โดยแจ้งผ่านทางอีเมล support@levendecor.com หรือ Customer Contact Center 062-345-8845 ฝ่ายบริการลูกค้าช่องทางออนไลน์
 • ลูกค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน และเอกสารยืนยันการชำระเงิน รูปถ่าย/วิดีโอสินค้าพร้อมเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยน

2. เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ ภายใน 3 วันทำการ เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนสินค้า ก่อนที่ดำเนินการส่งคืนสินค้าต่อไป โดยการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

3. สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ประสานงานเพื่อเปลี่ยนสินค้าตามช่องทางที่กำหนด

วิธีการคืนสินค้า/คืนเงิน สำหรับการสั่งซื้อผ่านช้อปออนไลน์

1. ลูกค้าสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า

 • โดยแจ้งผ่านทางอีเมล support@levendecor.com หรือ Customer Contact Center 062-345-8845 ฝ่ายบริการลูกค้าช่องทางออนไลน์
 • ลูกค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน และเอกสารยืนยันการชำระเงิน รูปถ่าย/วิดีโอสินค้าพร้อมเหตุผลที่ต้องการคืนสินค้า/คืนเงิน

 

2. เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ ภายใน 3 วันทำการ เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนสินค้า ก่อนที่ดำเนินการส่งคืนสินค้าต่อไป โดยการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

 

3. สินค้า (ประเภท เฟอร์นิเจอร์) ที่ต้องการคืน ทางบริษัทฯ ประสานงานเพื่อรับคืนสินค้าตามช่องทางและวันเวลาที่กำหนด

 

4. สินค้าของตกแต่งบ้าน (ประเภท HDI) ที่ต้องการคืน ลูกค้าจะต้องนำส่งสินค้าผ่านขนส่งเอกชนด้วยตนเองตามที่อยู่จัดส่งที่ทางบริษัทฯ ระบุไว้ให้ พร้อมแจ้งเลขพัสดุ และเลขคำสั่งซื้อสินค้า

 • ผ่านทางอีเมล support@levendecor.com หรือ Customer Contact Center 062-345-8845 ฝ่ายบริการลูกค้าช่องทางออนไลน์

 

5. เอกสารที่ต้องใช้ในกรณีทำเรื่องคืนเงิน โดยจัดส่งทางอีเมล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ

 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี

 

6. การคืนเงินจะมีระยะเวลาในการคืนดังนี้้

 • การคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต ระยะเวลาภายใน 15-30 วัน หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารการคืนเงินครบถ้วน ซึ่งจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต

 • การคืนเงินเข้าบัตรเดบิต จะดำเนินการคืนเงินกลับเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิตภายใน 30-45 วัน (โดยเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าได้รับอีเมลยืนยันการคืนเงิน)

  หรือขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร

 • โอนคืนเข้าบัญชีธนาคาร ระยะเวลาภายใน 7-20 วัน หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารการคืนเงินครบถ้วน

สินค้ารายการโปรด

คุณไม่มีสินค้ารายการโปรด